Sakramentalia

Poza sakramentami istnieją również inne posługi kapłaństwa, które zgodnie z wiarą sprawuję.

  • Błogosławieństwa miejsc i rzeczy
  • Śluby zakonne
  • Inkardynacja kapłanów i wspólnot wiary
  • Egzorcyzmy miejsc i osób
  • Pogrzeb

Błogosławieństwa miejsc i rzeczy

Błogosławieństwa to uroczysta formuła życzeń lub zawierzenia miejsca lub rzeczy Bogu. W Biblii oznacza życzenie lub powinszowanie z powodu otrzymanych darów, cnót czy korzystnej sytuacji. Najbardziej znanymi błogosławieństwami są te ogłoszone przez Jezusa, z których osiem odnotował Ewangelista Mateusz (Mt 5,3n), a cztery Ewangelista Łukasz (Łk 6,20n).

Śluby zakonne

Jeżeli ktoś czuje powołanie do życia zakonnego, po odpowiednim rozeznaniu (jak w przypadku kapłanów) jest możliwość abym przyjął od takiej osoby śluby zakonne.

Inkardynacja kapłanów i wspólnot wiary

Kapłani ówcześnie ważnie wyświęceni, oraz wspólnoty wiary pozostające bez jurysdykcji biskupiej mogą się starać o przyjęcie pod moją jurysdykcję. Każdy przypadek będzie jednak rozpatrywany indywidualnie.

Egzorcyzmy miejsc i osób

Egzorcyzm (gr. ἐξορκισμός, exorkismós – zaprzysiężenie, zaklęcie) – obrzęd poświęcenia mający na celu uwolnienie człowieka, zwierzęcia, miejsca lub przedmiotu od „wpływu złego ducha”.

W Kościele katolickim egzorcyzmem nazywany jest obrzęd liturgiczny mający na celu usunięcie bezpośredniego wpływu Szatana na osobę, ewentualnie (rzadziej) zwierzę, miejsce lub przedmiot w formie opętania, dręczenia lub zniewolenia

Jako biskup posiadam również urząd egzorcysty, ale by przystąpić do tego obrzędu należy wpierw wykluczyć wszystkie czynniki naturalne, w tym chorobę psychiczną.

Pogrzeb

Pogrzeb nie jest sakramentem. Jest on pouczeniem i nakazem wynikającym z Pisma Świętego. Obowiązkiem każdego chrześcijanina wypływającym z nauczania Jezusa Chrystusa jest troska o zbawienie duszy swojej i innych. Pogrzeb jest ostatnią droga jakie pokonuje nasze doczesne ciało, tu na ziemi, z prochu powstaliśmy i w proch się zamienimy, oczekując na powstanie z martwych naszych ciał w Dniu Ostatecznym.

Nikomu nie odmawiam pogrzebu. Przyjmując wielowiekowa praktykę Kościoła obrzędy pogrzebu sprawuje się na trumną z doczesnymi szczątkami zmarłego, bądź nad urną z prochami zmarłego, w zależności jak za tym przemawiają warunki i okoliczności w rodzinie zmarłego.