Zjednoczony Ekumeniczny Kościół Katolicki - O Kościele

 

 

Zjednoczony Ekumeniczny Kościół Katolicki

diecezja polska

16. 05. 27
posted by: UECC
Odsłony: 5961

dokumenty

Jeśli chcesz, aby nasz Kościół został wpisany do rejestru Kościołów i związków wyznaniowych w Ministerstwie Administracji to możesz nam pomóc!

Wystarczy, że zrobisz jedną prostą rzecz.

Aby wyrazić swoje poparcie trzeba wydrukować wniosek załączony poniżej, wypełnić go, podpisać u notariusza aby mógł potwierdzić podpis i przesłać na nasz adres. (Uwaga! Notariusz pobiera opłatę za potwierdzenie podpisu w wysokości 20 zł + podatek)

Aby podpisać się pod wnioskiem rejestracyjnym należy wydrukować poniższy fragment listy wnioskodawców, który załączamy w formacie Word, uzupełnić go (prosimy jedynie nie uzupełniać lp), udać się do najbliższego notariusza i podpisać się pod wnioskiem tak by notariusz mógł potwierdzić podpis. Taki uzupełniony dokument wraz z potwierdzeniem notarialnym prosimy przesłać na adres Kościoła:

Zjednoczony Ekumeniczny Kościół Katolicki
ul. Powsińska 40/2
02-903 Warszawa

W razie pytań prosimy o kontakt email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

PAMIĘTAJCIE, BY U NOTARIUSZA MIEĆ Z SOBĄ WAŻNY DOWÓD OSOBISTY.

DOKUMENT DO WYDRUKOWANIA I UZUPEŁNIENIA: wniosek do ministerstwa (Prosimy nie uzupełniać „lp”!) – ten dokument należy wypełnić i podpisać w obecności Notariusza.

UWAGA! Podpisanie się pod wnioskiem rejestracyjnym Kościoła nie jest to równoznaczne z przynależnością do niego. Każda obywatelka i każdy obywatel Polski ma prawo wyrazić chęć, aby nasz Kościół został zarejestrowany.

15. 06. 16
posted by: Super User
Odsłony: 13958

Zjednoczony Ekumeniczny Kościół Katolicki jest autokefaliczną diecezją polską United Ecumenical Catholic Church i czerpie swoje nauczanie z tradycji Apostołów i Kościoła Zachodniego.

Naszym powołaniem jest głoszenie Ewangelii Jezusa Chrystusa i sprawowanie Sakramentów jako Orędzia Zbawienia i znaków działania Łaski Bożej pośród Ludu Bożego.

Nasi kapłani pod przewodnictwem Biskupa służą wiernym bezinteresownie mając na uwadze jedynie dobro Kościoła i zbawienie wszystkich, których Bóg powołuje do zbawienia.

Bóg woła i dziś niektórych wiernych aby stawszy się kapłanami służyli Bogu i wspólnocie. Są wśród nas – kapłanów – ludzie różnych zawodów, którzy służąc utrzymują się sami wykonując – jak Apostołowie – zawodowo, to czego się nauczyli. Żyjąc pośród ludzi składają świadectwo życia chrześcijańskiego i nie są ciężarem dla wiernych. Mając ludzkie doświadczenia lepiej rozumieją tych, którzy borykają się z trudnościami życia codziennego.

Wspólnoty lokalne to miejsce modlitwy i posługi kapłańskiej i naturalne środowisko, z którego Bóg powołuje do stanu kapłańskiego.

Wspólnota lokalna jest pierwszym świadkiem wiary dla powołanego i ma wpływ na jego formację duchową oraz wypowiada się co do jego predyspozycji. Wspólnoty lokalne kierowane przez kapłanów w jedności z Biskupem Kościoła są otwarte na każdego kto szuka Boga i pragnie dążyć do doskonałości na wzór Jezusa Chrystusa. Nasze drzwi są otwarte dla wszystkich bo też i Jezus przed nikim nie zamknął drzwi zbawienia ale za „każdego z nas wydał się w ofierze, a była to ofiara złożona na krzyżu dla naszego zbawienia”.

Kościół cieszy się sukcesją apostolską to znaczy, że mamy łączność z Apostołami których powołał Pan Jezus poprzez święcenia biskupa otrzymane w linii sięgającej papieża Pawła VI.

15. 06. 16
posted by: Super User
Odsłony: 9406

Zapraszamy do kontaktu z naszymi parafiami i wspólnotami lokalnymi. Parafie Zjednoczonego Ekumenicznego Kościoła Katolickiego są wspólnotami lokalnymi posiadającymi duszpasterzy. Mniejsze wspólnoty, które nie posiadają kapłanów są traktowane jako punkty misyjne do czasu powołania lub wyświęcenia dla nich kapłana.

Na dzień dzisiejszy Kościół nasz posiada następujące parafie i wspólnoty lokalne:

 

Parafia Zjednoczonego Ekumenicznego Kościoła Katolickiego p.w. Archaniołów Pana w Warszawie

Proboszcz: ks. bp Szymon Niemiec 

Prosimy o wcześniejsze zapowiedzenie się. W związku z małą ilością miejsca w kaplicy musimy zawczasu zaplanować ilość wolnych miejsc.

 

 

15. 06. 16
posted by: Super User
Odsłony: 5887

Zjednoczony Ekumeniczny Kościół Katolicki jest stałym członkiem uniwersalnego Ciała Chrystusa powołanego przez osoby, które współdzielą wspólne cele służenia ludowi Bożemu poprzez odkrywanie światła Chrystusa we wszystkich Bożych stworzeniach, bez jakiejkolwiek dyskryminacji. Jesteśmy kościołem sakramentalnym, czerpiącym z tradycji kościołów wczesnochrześcijańskich zachowującym jednocześnie dorobek reformacji, pragnącym żyć sakramentalnym życiem w sposób, który odzwierciedla wewnętrzną łaskę udzielaną przez Ducha Świętego.

Kościół nasz opiera się na wyznaniowych podstawach ustanowionych przez Ekumeniczne Rady Kościoła Powszechnego, włączając w to: Niceę, Konstantynopol, Efez i Chalcedon. Dodatkowo uznajemy ducha Soboru Watykańskiego II i nauczanie Jana XXIII w ich wspieraniu „otwierania okien” Kościoła.

Doktryna naszego Kościoła jest zawarta w Księdze Prawa i zawiera się ona w stwierdzeniu, że nasza wiara opiera się na:

Trój jedyny Bóg. Kościół ten i wszystkie powiązane z nim osoby muszą wyznawać wiarę w Jednego Prawdziwego Boga – Ojca i Syna i Ducha Świętego – oraz Jezusa Chrystusa jako Syna Bożego, który przyszedł na świat aby go zbawić.
Kredo Nicejskie. Kredo ustanowione przez Sobór Konstantynopolski w Roku Pańskim 381 (zwane również Kredo Nicejskim) ma być akceptowane jako definicja Chrześcijaństwa.
Kredo Apostolskie i Atanazyjskie. Tak zwane Kredo Apostolskie ma być akceptowane jako wyznanie wiary, a „Quicunque Vult”, lub Kredo Atanazyjskie ma być akceptowane jako prawidłowe wyznanie teologii Trynitarnej i Chrystologii.
Pismo, Tradycja i Rozum. Księgi Starego i Nowego Testamentu, Tradycja Kościoła i ludzki rozum i doświadczenie stanowią trzy filary Prawdy Wiary.
Nie Dyskryminacja. Ten kościół nie może zwracać uwagi na rasę, kolor, płeć, orientację lub preferencje seksualne ani na status socjoekonomiczny człowieka. Każdy członek Kościoła jest powołany do wejścia na drogę Zbawienia.

Nasze Sakramenty

W starodawnej tradycji Kościoła sakramenty są kanałami boskiej łaski, przez którą każdy osobiście otrzymuje prawdziwą i działającą obecność Ducha Świętego w swoim życiu, tak by każdy mógł wzrastać w pełni życia i jedności z Bogiem. Zjednoczony Ekumeniczny Kościół Katolicki przyjmuje i wyznaje, że Chrzest i Eucharystia są dwoma sakramentami ustanowionymi przez Chrystusa i potwierdzonymi w Piśmie, jak również przyjmuje i uznaje pięć pozostałych obrzędów Kościoła jako ważne i sakramentalne.

Uznajemy, że są trzy grupy sakramentów: wprowadzenia, codziennego życia i powołania.

Sakramenty wprowadzenia:

  • Chrzest jest niezbędną bramą do życia duchowego. W Chrzcie każda osoba, dziecko lub dorosły rodzi się na nowo w życiu pełnym łaski i postanawia współdzielić sakramentalne życie Kościoła.
  • Jak uczy nas Kredo, jest tylko jeden Chrzest, bez względu czy udzielony dziecko czy dorosłemu i poprzez Chrzest stajemy się członkami Kościoła. Ta jurysdykcja uznaje za ważny każdy chrzest udzielony w innej denominacji Chrześcijańskiej o ile został on udzielony za pomocą wody w Imię Trójjedynego Boga. Nie wolno świadomie ponownie ochrzcić żadnej osoby, gdyż byłby to znak braku wiary i zaprzeczenia nieskończonej Łaski Boga.
  • Konfirmacja: Sakrament, w którym uprzednio ochrzczony Chrześcijanin potwierdza swoją wiarę i deklaruje, że chce żyć w Łasce i przy pomocy obecności Ducha Świętego.
  • Eucharystia: Eucharystia jest zarówno zakończeniem inicjacji prowadzącej Chrześcijan do jedności z Chrystusem, kapłanem i ofiarą; oraz sakramentem codziennego życia, która jednoczy wierzących z całym Zgromadzeniem ludu Bożego w jednym ofiarniczym akcie Jezusa Chrystusa.

Sakramenty Codziennego Życia:

  • Eucharystia: Święta Eucharystia jest sakramentem, w którym wszyscy ochrzczeni karmią się prawdziwym, istotnym Ciałem i Krwią Chrystusa. Sakrament ten jest esencją uwielbienia w kościele i wszystkie jego celebracje powinny być otwarte dla każdego, kto szuka Chrystusa.
  • Pokuta: Jakkolwiek wszystkie siedem sakramentów zawiera łaskę Boga i wraz z tym odpuszczenie grzechów, sakrament ten jest odpowiedzią na słowa Chrystusa: „Komukolwiek odpuścicie grzechy, będą mu odpuszczone” (Jan 20:23) i dlatego Kościół zawsze utrzymywał ten sakrament jako niezbędny, tak by każdy Chrześcijanin, który oddalił się od perfekcji mógł wyznać swoją potrzebę Boga i być zapewnionym o powrocie do pełni Jego miłości.
  • Namaszczenie Chorych: Jakkolwiek rozumiany jako rozszerzenie sakramentu pokuty ten specyficzny symbol Bożej obecności w największych kryzysach i zagrożeniu śmiercią pochodzi z Dziejów i Listów Apostolskich i ukazuje Ducha Świętego jako „Pocieszyciela” w śmiertelnym zagrożeniu.

Sakramenty Powołania:

  • Kapłaństwo: Sakrament, w którym dana osoba rozpoznaje powołanie Boga do Jego kapłańskiej służby i dedykuje siebie do tej służby w kapłaństwie Biskupa, Prezbitera i Diakona. W najstarszej tradycji Kościoła tylko ordynowani mogli udzielać Sakramentów. Wyjątek od tego stanowi śmiertelne zagrożenie, w którym Chrzest w swojej istotnej naturze może być udzielony przez każdego, nawet nie ochrzczonego, tak długo jak chcą tego dokonać na sposób Kościelny używając właściwego sposobu i formy.
  • Małżeństwo: Sakrament, w którym dwoje ludzi oddaje siebie sobie nawzajem by wspólnie lepiej służyć Bogu i ludziom. Para udziela go sobie wzajemnie, z kapłanem jako świadkiem i błogosławiącym związek.

Jeden Kościół. Kościół ten wyznaje, że Jezus Chrystus powołał Swój Kościół aby był jednym Ciałem, jednoczącym całość ludzkości. Do tego czasu kościół ten ma (a) utrzymać swoje członkostwo otwarte dla każdego, kto zgadza się z jego doktrynalnymi oświadczeniami i pragnie być jego członkiem. (b) utrzymać jak najlepszą zdolność do aktywnej roli w ekumenicznym i niezależnym ruchu, pamiętając o dążeniu do zjednoczenia Kocioła w widocznej jedności ze wszystkimi.

15. 06. 16
posted by: Super User
Odsłony: 6439

Założycielem wspólnoty na terenie RP był Wielebny Ernest Ivanovs - pastor Wolnego Kościoła Reformowanego Łotwy, który w roku 2001 spotkał się z grupą chrześcijan z Warszawy i na ich prośbę zgodził się powołać Misję Wolnego Kościoła Reformowanego w Polsce.

Misja WKR działała pod przewodnictwem pastora Ivanovsa na terenie Warszawy, spotykając się w wynajmowanym pomieszczeniu na terenie Starego Miasta. Wspólnota kierowała się zasadami kalwinizmu, reformując je o podstawy progresywnej teologii zgodnie z zasadami wyznawanymi przez Centrum Progresywnego Chrześcijaństwa, do którego należała jako członek afiliowany.

Wspólnota WKR do roku 2004 posiadała 1 pastora i jej działalność duszpasterska była ograniczona do terenu Warszawy. W roku 2004 pastor Ivanovs z powodów zdrowotnych musiał powrócić na Łotwę i na początku 2005 roku zdecydował, że jego stan zdrowia uniemożliwia mu powrót do Polski i dalszą posługę duszpasterską. Tym samym złożył on urząd w Kościele, a misja WKR pozostała bez opieki duszpasterskiej.

W połowie 2005 roku pozostali wierni WKR zdecydowali, że nie ma już szans na powrót pastora Ernesta i dalsze istnienie wspólnoty jest możliwe tylko w przypadku posiadania własnego duszpasterza. W drodze głosowania zdecydowano się na poproszenie o objęcie urzędu diakona kościoła Szymona Niemca, który blisko współpracował z pastorem Ernestem i posiadał doświadczenie i potrzebną wiedzę by służyć wspólnocie. Szymon Niemiec decyzję o objęciu urzędu podjął w grudniu 2005 roku i został ordynowany na diakona kościoła 1 stycznia 2006 roku. Od tego czasu prowadził on wspólnotę Wolnego Kościoła Reformowanego, która nadal działała na zasadach misji kościoła łotewskiego. Taki stan rzeczy trwał do roku 2008, kiedy wspólnota postanowiła zmienić swój status i stać się wspólnotą autonomiczną.

Na 1 Synodzie Powszechnym Wolnego Kościoła Reformowanego w Polsce, który odbył się dnia 9 Listopada 2008 roku wspólnota przyjęła nowy statut, jednolitą wykładnię wiary i powołała władze krajowe kościoła. Na zwierzchnika kościoła został wybrany ks. Szymon Niemiec, który tym samym otrzymał z rąk wspólnoty ordynację pastorską i urząd Starszego Pastora.

Wolny Kościół Reformowany w Polsce działał na terenie Warszawy, Częstochowy i Białegostoku prowadząc działalność duszpasterską w zakresie zborów i punktów misyjnych. Jednocześnie władze Kościoła prowadziły szerokie kontakty ekumeniczne, zgodnie z zasadą pełnej inkluzyjności Kościoła i jego progresywnego charakteru.

W roku 2009 Kościół otrzymał list od Jego Ekscelencji księdza Davida C. Stronga, który poinformował, że wraz z częścią duchownych różnych niezależnych wspólnot chrześcijańskich pragnąłby powołać do życia nową denominację będącą inkluzyjnym miejscem, w którym tradycyjne ujęcie Kościoła Powszechnego spotykałoby się z Reformacyjnym i Protestanckim pojmowaniem teologii i dogmatyki. W tym samym liście J.E. ks. biskup zaprosił wspólnotę WKR do współpracy przy tworzeniu nowej denominacji.

Efektem pracy połączonych komisji, duchownych i świeckich wielu kongregacji powstał dokument nazwany Księgą Dyscypliny będący formalnie pierwszą spisaną księgą prawa nowej denominacji. Jako miano nowego Kościoła przyjęto angielską nazwę Christian United Church, oraz jej polski odpowiednik w formie Zjednoczony Ekumeniczny Kościół Katolicki. Pod tą nazwą została zwołana Pierwsza Doroczna Konferencja Generalna Kościoła, która odbyła się w kwietniu 2010 roku w mieście Seattle w stanie Waszyngton w USA. Na konferencji tej oficjalnie powołano do istnienia Zjednoczony Ekumeniczny Kościół Katolicki, wybrano władze Kościoła i przyjęto niezbędne dokumenty statutowe.

Podczas konferencji podjęto decyzję o zacieśnieniu współpracy pomiędzy Wolnym Kościołem Reformowanym w Polsce, a nowo powstałą denominacją. Ksiądz Szymon Niemiec otrzymał z rąk Biskupa Przewodniczącego - J.E. Dawida Stronga święcenia kapłańskie zgodnie z tradycją kościołów starokatolickich. Wraz ze święceniami ks. Niemiec otrzymał urząd Dziekana Misji Europejskiej Kościoła. Wolny Kościół Reformowany do czasu przyjęcia odpowiednich decyzji przez wspólnotę polską przyjął dokument Unii Ambony i Ołtarza pomiędzy denominacją CUC a Kościołem krajowym.

W grudniu 2010 roku odbyła się 1 Konferencja Misyjna CUC w Europie połączona z Synodem Powszechnym Wolnego Kościoła Reformowanego w Polsce. Delegaci WKR podjęli decyzję o pełnym wstąpieniu w struktury nowej denominacji. Tym samym Wolny Kościół Reformowany w Polsce stał się kościołem członkowskim w pełni praw Zjednoczonego Ekumenicznego Kościoła Katolickiego przyjmując jego nazwę.

Rok 2011 przyniósł kolejne prace komisji kościelnych, wynikiem których powstała ujednolicona teologia Kościoła, wpisująca się w nurt niezależnych kościołów katolickich, zachowując jednocześnie swój inkluzyjny i progresywny charakter, będący podstawą na której zbudowano nową denominację.

Na Konferencji Generalnej w roku 2012 ks. Szymon Niemiec został wybrany Biskupem Kościoła, a Kościół został przyjęty jako afiliowany członek Zjednoczonego Ekumenicznego Kościoła Katolickiego. W dniu 25 sierpnia 2012 roku ks. bp Szymon Niemiec został konsekrowany na Biskupa Kościoła przez Arcybiskupa Metropolitę Terrego Flynna – Przewodniczącego Biskupa Zjednoczonego Ekumenicznego Kościoła Katolickiego.

Konferencja Generalna w roku 2013 zatwierdziła Księgę Prawa, na wniosek zebranych dokonała wyboru Rady Kościoła, przyjęła uchwałę o wyborze Komitetu Założycielskiego i o przyjęciu wniosku o wpis Kościoła do rejestru kościołów i związków wyznaniowych.

Podkategorie

do góry