Zjednoczony Ekumeniczny Kościół Katolicki - Duchowni Kościoła

 

 

Zjednoczony Ekumeniczny Kościół Katolicki

diecezja polska

ks. Damian Kokot

Damian Kokot2Prezbiter i Przełożony Zgromadzenia Braci Pojednania

ks. bp Szymon Niemiec

bpSzymon

ks. bp Szymon Niemiec

Biskup Kościoła

do góry