Zjednoczony Ekumeniczny Kościół Katolicki - O kościele

 

 

Zjednoczony Ekumeniczny Kościół Katolicki

diecezja polska

O Kościele

Zjednoczony Ekumeniczny Kościół Katolicki jest autokefaliczną diecezją polską United Ecumenical Catholic Church i czerpie swoje nauczanie z tradycji Apostołów i Kościoła Zachodniego.

Naszym powołaniem jest głoszenie Ewangelii Jezusa Chrystusa i sprawowanie Sakramentów jako Orędzia Zbawienia i znaków działania Łaski Bożej pośród Ludu Bożego.

Nasi kapłani pod przewodnictwem Biskupa służą wiernym bezinteresownie mając na uwadze jedynie dobro Kościoła i zbawienie wszystkich, których Bóg powołuje do zbawienia.

Bóg woła i dziś niektórych wiernych aby stawszy się kapłanami służyli Bogu i wspólnocie. Są wśród nas – kapłanów – ludzie różnych zawodów, którzy służąc utrzymują się sami wykonując – jak Apostołowie – zawodowo, to czego się nauczyli. Żyjąc pośród ludzi składają świadectwo życia chrześcijańskiego i nie są ciężarem dla wiernych. Mając ludzkie doświadczenia lepiej rozumieją tych, którzy borykają się z trudnościami życia codziennego.

Wspólnoty lokalne to miejsce modlitwy i posługi kapłańskiej i naturalne środowisko, z którego Bóg powołuje do stanu kapłańskiego.

Wspólnota lokalna jest pierwszym świadkiem wiary dla powołanego i ma wpływ na jego formację duchową oraz wypowiada się co do jego predyspozycji. Wspólnoty lokalne kierowane przez kapłanów w jedności z Biskupem Kościoła są otwarte na każdego kto szuka Boga i pragnie dążyć do doskonałości na wzór Jezusa Chrystusa. Nasze drzwi są otwarte dla wszystkich bo też i Jezus przed nikim nie zamknął drzwi zbawienia ale za „każdego z nas wydał się w ofierze, a była to ofiara złożona na krzyżu dla naszego zbawienia”.

Kościół cieszy się sukcesją apostolską to znaczy, że mamy łączność z Apostołami których powołał Pan Jezus poprzez święcenia biskupa otrzymane w linii sięgającej papieża Pawła VI.

do góry