Dokumenty

Dokumenty potwierdzające otrzymanie sakry i ważność sukcesji apostolskiej biskupa Szymona