Pancerz Świętego Patryka

Pancerz Świętego Patryka

 I Związuję się dzisiajz wielką mocą, jaką daje wzywanieTrójcy Przenajświętszej,z wiarą w Trójcę w Jedność,ze Stworzycielem wszechświata. 

II Związuję się dzisiaj z mocą Wcielenia Chrystusa oraz Jego Pogrzebu,z mocą Jego Zmartwychwstania oraz Jego Wniebowstąpienia,z mocą Jego Przyjścia na Dzień Sądu.

III Związuję się dzisiaj z siłą miłości serafickiej,z posłuszeństwem anielskim,z posługą archanielską,z nadzieją w Zmartwychwstanie po nagrodę,z modlitwą Patriarchów,z proroctwami Proroków,z głoszeniem Ewangelii przez Apostołów,z wiarą Wyznawców,z czystością Świętych Dziewic,z czynami prawych ludzi.

IV Związuję się dzisiaj z mocą Nieba,z jasnością słońca,z bielą śniegu,ze wspaniałością ognia,z prędkością błyskawicy,z szybkością wiatru,z głębokością morza,ze stabilnością ziemi,z twardością skał.

V Związuję się dzisiaj z Bożą siłą, by mną przewodziła,z Bożą mocą, by mnie podtrzymywała,z Bożą Mądrością, by mnie pouczała,z Bożym Okiem, by nade mną czuwało,z Bożym Uchem, by mnie wysłuchiwało,z Bożym Słowem, by mi dało mowę,z Bożą Dłonią, by mnie prowadziła,z Bożą Droga, by się stała przede mną,z Bożą Tarczą, by mnie chroniła,z Bożą Armią, by mnie zabezpieczała:przed sidłami demonów,przed popadnięciem w wady,przed pożądaniem ciała,przed każdym, kto knuje plany, by mi zaszkodzić,czy jest on blisko, czy daleko,czy jest jeden, czy też jest ich wielu.

VI Wzywam dzisiaj te wszystkie cnoty,przeciw wszelkiej wrogiej bezlitosnej sile,która mogłaby napaść na moje ciało lub duszę,przeciw oczarowaniom fałszywymi prorokami,przeciw czarnemu prawu pogaństwa,przeciw fałszywym prawom herezji,przeciw podstępom idolatrii,przeciw czarom kobiet, kowali i druidów,przeciw wszelkiej wiedzy, która zaślepia duszę ludzką.

VII Chryste, chroń mnie dzisiaj przed trucizną, przed spaleniem,przed utopieniem, przed zranieniem,bym mógł otrzymać obfitą nagrodę.

VIII Chrystus ze mną, Chrystus przede mną,Chrystus za mną, Chrystus we mnie,Chrystus pode mną, Chrystus nade mną,Chrystus po mojej prawicy, Chrystus po mojej lewicy,Chrystus, gdy leżę, Chrystus, gdy siedzę, Chrystus, gdy wstaję.

IX Chrystus w sercu każdego człowieka,który myśli o mnie,Chrystus w ustach każdego człowieka,który mówi do mnie,Chrystus w każdym oku,które mnie widzi,Chrystus w każdym uchu,które mnie słyszy.

X Związuję się dzisiaj z wielką mocą, jaką daje wzywanie Trójcy Przenajświętszej,z wiarą w Trójcę w Jedności,ze Stworzycielem wszechświata.

XI Zbawienie przychodzi od Pana,zbawienie przychodzi do Chrystusa:Niech Twoje Zbawienie, o Panie,pozostanie z nami na zawsze.

Międzynarodowy Dzień Kobiet

Matko łaski pełna, cała Twoja kobieca istota wyraża delikatność i czułość Twojego Serca.

Maryjo, każdy Twój gest, słowo, spojrzenie jest przepełnione miłością.

Matko Pięknej Miłości ukaż dziewczętom i kobietom całego świata wartość i sens miłości czystej, bezinteresownej, oddanej aż po dar z siebie. Otwórz ich serca na miłość, która wyzwala z tego, co zamyka na życie.

Matko z wielką troską pochylona nad Dzieciątkiem w Betlejem i nad każdym człowiekiem i jego historią życia. Naucz dziewczęta i kobiety szacunku, poszanowania praw i godności własnej oraz osób postawionych na ich drogach życia.

Maryjo, niech Twoje wrażliwe, pełne dobroci Serce będzie dla nich wzorem budowania serdecznych i szczerych relacji z drugim człowiekiem i uwrażliwi na sprawy innych ludzi. Matko z nami idąca, spraw by ich serca i umysły były świadome wielkiej prawdy, że są umiłowanymi dziećmi Boga a ich ciała są żywą Świątynią Ducha Świętego, który uzdalnia do wszelkiego dobra i czyni prawdziwie wolnymi.

Matko Dobrej Rady naucz dziewczęta i kobiety patrzeć i rozumieć w wierze sens zdarzeń ich życia oraz dobrze odczytać i wypełnić swoje powołanie do służby w Kościele, w rodzinie i w świecie. Bądź Przewodniczką i Wspomożycielką na ścieżkach ich ziemskiego pielgrzymowania.

W Twoje Dłonie składamy nasze prośby a Ty Matko Wszystkich Żyjących, zanieś je przed tron Twego Syna Chrystusa. Amen.

Niech Pan Ci błogosławi

[obraz pieczonych bułek na tacy. Poniżej w prawym dolnym rogu herb biskupa Szymona. Pośrodku tekst:Z serca Ci…

Opublikowany przez Biskup Szymon Niemiec Piątek, 22 lutego 2019

Z serca Ci błogosławię
Niech Bóg będzie zawsze przed Tobą,
aby Ci pokazać właściwą drogę.

Niechaj Bóg będzie zawsze obok ciebie,
aby cię trzymać w swoich ramionach
i cię ochraniać.

Niechaj Bóg będzie zawsze za tobą,
aby cię zachować od ciosów złych ludzi.

Niechaj Bóg będzie zawsze pod tobą,
aby cię pochwycić, gdy upadniesz i
wyciągnąć cię z matni.

Niechaj Bóg będzie zawsze w tobie,
aby cię pocieszyć, gdy ogarnie cię smutek.

Niechaj Bóg będzie zawsze dookoła ciebie,
aby cię obronić, gdy inni atakują.

Niechaj Bóg będzie zawsze ponad tobą,
aby ci błogosławić.

Tak niech ci błogosławi dobry Bóg

Amen
ks. bp Szymon Niemiec