Zjednoczony Ekumeniczny Kościół Katolicki - Aktualności

 

 

Zjednoczony Ekumeniczny Kościół Katolicki

diecezja polska

Drogie Siostry, Drodzy Bracia w Panu naszym Jezusie Chrystusie,

Mając na uwadze dobro Kościoła i dobro Wspólnoty, na wniosek zainteresowanych stron podajemy do wiadomości publicznej, iż Zgromadzenia Braci Miłosiernej Miłości Bożej i Braci Misjonarzy Miłosierdzia Bożego łączą się w jedno Zgromadzenie Zakonne działające w jurysdykcji Zjednoczonego Kościoła Chrześcijańskiego.

Zgromadzenie pozostaje przy dotychczasowej nazwie jako Zgromadzenie Braci Miłosiernej Miłości Bożej. Dodatkowo powołuje się Delegaturę Misyjną Zgromadzenia z Misją w mieście Hannower w Niemczech.

Habit Zgromadzenia pozostaje taki jak dotychczas , natomiast Bracia z Misji Zgromadzenia w Niemczech dodatkowo do habitu noszą Szkaplerz. Konstytucja Zgromadzenia pozostaje niezmieniona.

Opiekę i Zwierzchnictwo nad Zgromadzeniem jak dotychczas pełni Jego Ekscelencja Ks. Biskup Szymon Niemiec- Zwierzchnik Diecezji Polskiej Ekumenicznego Kościoła Katolickiego. Przełożonym Generalnym Zgromadzenia pozostaje br.Michał Żarkowski. Przełożonym Delegatury w Niemczech zostaje Br. Dawid Paweł Płonka. Urząd Kapelana Zgromadzenia pełni jak do tej pory Ks. Emil Ostaszewski.

W święto Wniebowstąpienia Pańskiego, J.E. ks. bp Szymon Niemiec dokonał uroczystej konsekracji Kościoła p.w. Trójcy Świętej w parafii Kościoła w Białymstoku.

 

Z ogromną radością informujemy, że dziś to jest 15 Marca, Roku Pańskiego 2015, w IV Niedzielę Wielkiego Postu, Jego Ekscelencja ksiądz biskup Szymon Niemiec udzielił święceń prezbiteratu księdzu diakonowi Emilowi Ostaszewskiemu z Misji Zjednoczonego Kościoła Chrześcijańskiego w Białymstoku p.w. Trójcy Świętej.

Neoprezbiterowi życzymy wielu lat dobrej posługi, a wspólnocie podlaskiej gratulujemy Kapłana.

Wszystkich członków i sympatyków Kościoła prosimy o modlitwę za księdza Emila.

Zapraszamy wszystkich członków i sympatyków Kościoła na uroczyste poświęcenie budynku kościoła w Białymstoku.Konsekracji pierwszego miejsca kultu naszego Kościoła w Białymstoku dokona w święto Wniebowstąpienia Pańskiego Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Szymon Niemiec.To ważny dzień dla naszej lokalnej wspólnoty jak i dla całej diecezji polskiej Zjednoczonego Kościoła Chrześcijańskiego . Kontakt tel 508 466 065 Z Bożym Błogosławieństwem ks Emil.

Moi drodzy Bracia i Siostry,

"Słowo stało się ciałem", Bóg od zarania dziejów chce abyśmy w Niego wierzyli, ale nie zmusza nas do tego dając nam wolną wolę. Rodząc się jako mali niewinni ludzie zostajemy powołani na obraz i podobieństwo Jezusa, ale nie zawsze w ciągu naszego życia obraz ten jest zachowywany. Właśnie na tym polega życie z wolną wolą.

Przychodzimy powołani przez Boga, aby dawać cały czas świadectwo o Jego istnieniu, ale moi drodzy bracia życie jest również polem minowym, ponieważ gdy popełniamy grzech, to jest właśnie wejście na minę, którą przez wieki Lucyfer stawia na naszej drodze do wiecznej chwały. A my będąc powołani przez Boga musimy zdawać sobie sprawę z takowych niebezpieczeństw.

Nauka Boga jest cały czas metodą prób i błędów, bo właśnie Pan zezwala na wejście na taką minę abyśmy się czegoś nauczyli. Musimy również wiedzieć, że nie jesteśmy sami na tym minowym polu, jest bowiem z nami Jezus, który nam podpowiada gdzie są niebezpieczeństwa.

Ale nie tylko Jan, w dzisiejszej Ewangelii podpowiada nam gdzie są niebezpieczeństwa, ponieważ przyszedł on na świadectwo, aby rozjaśnić nam tę drogę Miłością Boga. Amen

Kazanie kleryka Jana Jeznaka, wygłoszone podczas Liturgii Bożego Narodzenia, 24 Grudnia 2014 roku.

do góry