Zjednoczony Ekumeniczny Kościół Katolicki - Aktualności

 

 

Zjednoczony Ekumeniczny Kościół Katolicki

diecezja polska

Z ogromną radością informujemy, że w dniu dzisiejszym, podczas uroczystych nieszporów w wigilię święta Wniebowstąpienia Pańskiego, przy udziale Jego Ekscelencji ks, bp Szymona Niemca zostali obłóczeni:
Kleryk Przemysław Knopp z Misji Zjednoczonego Kościoła Chrześcijańskiego w Poznaniu, oraz
Brat Adam Snopek ze Zgromadzenia Braci Miłosiernej Miłości Bożej.
Obu obłóczonym życzymy wielu łask i błogosławieństw Bożych

 

Z ogromną radością informujemy, że dziś to jest 15 Marca, Roku Pańskiego 2015, w IV Niedzielę Wielkiego Postu, Jego Ekscelencja ksiądz biskup Szymon Niemiec udzielił święceń prezbiteratu księdzu diakonowi Emilowi Ostaszewskiemu z Misji Zjednoczonego Kościoła Chrześcijańskiego w Białymstoku p.w. Trójcy Świętej.

Neoprezbiterowi życzymy wielu lat dobrej posługi, a wspólnocie podlaskiej gratulujemy Kapłana.

Wszystkich członków i sympatyków Kościoła prosimy o modlitwę za księdza Emila.

Dekret Biskupa Kościoła nr 1/01/2015

Ja, ksiądz biskup Szymon Niemiec, zwierzchnik krajowy i biskup ordynariusz diecezji Polskiej, Zjednoczonego Ekumenicznego Kościoła Katolickiego potwierdzam, i do wiadomości publicznej podaję, że w dniu 9 stycznia Roku Pańskiego 2015 postanowiłem wyrazić zgodę na przyjęcie pod Moją jurysdykcję księdza Grzegorza. Jednocześnie postanawiam powołać Misję Zjednoczonego Kościoła Chrześcijańskiego w Siedlcach, powierzając księdzu Grzegorzowi funkcję Administratora Misji do czasu przekształcenia jej w parafię Kościoła.

Drogie Siostry i Drodzy Bracia w Chrystusie,

Z radością informujemy, że decyzją ks. bp Szymona Niemca, z dniem dzisiejszym została powołana Misja Zjednoczonego Kościoła Chrześcijańskiego w Poznaniu. Na Administratora Świeckiego ksiądz biskup powołał brata Przemysława Knopa, do którego kontakt znajdziecie w zakładce Parafie i Wspólnoty Lokalne

Nowej wspólnocie życzymy wiele błogosławieństw bożych i dobrego rozwoju.

Moi drodzy Bracia i Siostry,

"Słowo stało się ciałem", Bóg od zarania dziejów chce abyśmy w Niego wierzyli, ale nie zmusza nas do tego dając nam wolną wolę. Rodząc się jako mali niewinni ludzie zostajemy powołani na obraz i podobieństwo Jezusa, ale nie zawsze w ciągu naszego życia obraz ten jest zachowywany. Właśnie na tym polega życie z wolną wolą.

Przychodzimy powołani przez Boga, aby dawać cały czas świadectwo o Jego istnieniu, ale moi drodzy bracia życie jest również polem minowym, ponieważ gdy popełniamy grzech, to jest właśnie wejście na minę, którą przez wieki Lucyfer stawia na naszej drodze do wiecznej chwały. A my będąc powołani przez Boga musimy zdawać sobie sprawę z takowych niebezpieczeństw.

Nauka Boga jest cały czas metodą prób i błędów, bo właśnie Pan zezwala na wejście na taką minę abyśmy się czegoś nauczyli. Musimy również wiedzieć, że nie jesteśmy sami na tym minowym polu, jest bowiem z nami Jezus, który nam podpowiada gdzie są niebezpieczeństwa.

Ale nie tylko Jan, w dzisiejszej Ewangelii podpowiada nam gdzie są niebezpieczeństwa, ponieważ przyszedł on na świadectwo, aby rozjaśnić nam tę drogę Miłością Boga. Amen

Kazanie kleryka Jana Jeznaka, wygłoszone podczas Liturgii Bożego Narodzenia, 24 Grudnia 2014 roku.

do góry