Zjednoczony Ekumeniczny Kościół Katolicki - Aktualności

 

 

Zjednoczony Ekumeniczny Kościół Katolicki

diecezja polska

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 19 lipca 2015 roku zakończyło się dwudniowe posiedzenie Rady Kościoła, w którym udział wzieli wszyscy duchowni Kościoła, kandydaci do kapłaństwa, bracia zakonni oraz świeccy przedstawiciele parafii i misji Kościoła.

Rada podjęła wiele decyzji dotyczących przyszłości Kościoła, oraz przygotowała plan działania na najbliższy rok.

Do najważniejszych decyzji należały:

  • Decyzja o ujednoliceniu nazwy Kościoła w duchu jedności z naszymi braćmi i siostrami spoza Polski. Decyzją Rady pełna nazwa Kościoła to: Zjednoczony Ekumeniczny Kościół Katolicki. Dotychczasowa nazwa Zjednoczony Kościół Chrześcijański zostaje zachowana jako nazwa potoczna;
  • Wybór Brata Michała Żarkowskiego - Przełożonego Generalnego Zgromadzenia Braci Miłosiernej Miłości Bożej na Sekretarza Generalnego Kościoła;
  • Rozpoczęcie prac nad statutem Kościoła i przygotowanie dokumentów rejestracyjnych;
  • Ustalenie kalendarza świąt kościelnych i zasad liturgicznych;
  • Przyjęcie harmonogramu prac formacyjnych dla kandydatów do kapłaństwa i do życia zakonnego;
  • Uchwalenie harmonogramu rekolekcji kapłańskich, powołaniowych i ogólnokościelnych;
  • Ujednolicenie logotypów i znaków identyfikacyjnych Kościoła;
  • oraz innych, dotyczących codziennego życia Kościoła

Z przyjemnością należy zaznaczyć, że obrady odbywały się w duchu rodzinnej i braterskiej Miłości, a decyzje synodałowie podejmowali jednogłośnie po wcześniejszej wnikliwej analizie i debacie. Duch Święty, który czuwał nad synodałami przenikał nasze serca i sprawił, że żadna z podejmowanych kwestii nie budziła wątpliwości.

Bogu dziękujemy za owocne dwa dni pracy i wszystkich członków i sympatyków Kościoła prosimy o modlitwę, aby podjęte decyzje służyły dobru nas wszystkich i jeszcze większej Chwale Bożej.

Drogie Siostry, Umiłowani Bracia,

Uprzejmie informujemy, że w dniach 18-19 Lipca 2015 roku odbędzie się wyjazdowe posiedzenie Rady Kościoła. W związku z tym, nabożeństwa niedzielne w parafiach i misjach Kościoła nie odbędą się.

Wszystkich wiernych i sympatyków Kościoła prosimy o modlitwę za zgromadzonych na obradach.

W święto Wniebowstąpienia Pańskiego, J.E. ks. bp Szymon Niemiec dokonał uroczystej konsekracji Kościoła p.w. Trójcy Świętej w parafii Kościoła w Białymstoku.

Drogie Siostry, Drodzy Bracia w Panu naszym Jezusie Chrystusie,

Mając na uwadze dobro Kościoła i dobro Wspólnoty, na wniosek zainteresowanych stron podajemy do wiadomości publicznej, iż Zgromadzenia Braci Miłosiernej Miłości Bożej i Braci Misjonarzy Miłosierdzia Bożego łączą się w jedno Zgromadzenie Zakonne działające w jurysdykcji Zjednoczonego Kościoła Chrześcijańskiego.

Zgromadzenie pozostaje przy dotychczasowej nazwie jako Zgromadzenie Braci Miłosiernej Miłości Bożej. Dodatkowo powołuje się Delegaturę Misyjną Zgromadzenia z Misją w mieście Hannower w Niemczech.

Habit Zgromadzenia pozostaje taki jak dotychczas , natomiast Bracia z Misji Zgromadzenia w Niemczech dodatkowo do habitu noszą Szkaplerz. Konstytucja Zgromadzenia pozostaje niezmieniona.

Opiekę i Zwierzchnictwo nad Zgromadzeniem jak dotychczas pełni Jego Ekscelencja Ks. Biskup Szymon Niemiec- Zwierzchnik Diecezji Polskiej Ekumenicznego Kościoła Katolickiego. Przełożonym Generalnym Zgromadzenia pozostaje br.Michał Żarkowski. Przełożonym Delegatury w Niemczech zostaje Br. Dawid Paweł Płonka. Urząd Kapelana Zgromadzenia pełni jak do tej pory Ks. Emil Ostaszewski.

Zapraszamy wszystkich członków i sympatyków Kościoła na uroczyste poświęcenie budynku kościoła w Białymstoku.Konsekracji pierwszego miejsca kultu naszego Kościoła w Białymstoku dokona w święto Wniebowstąpienia Pańskiego Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Szymon Niemiec.To ważny dzień dla naszej lokalnej wspólnoty jak i dla całej diecezji polskiej Zjednoczonego Kościoła Chrześcijańskiego . Kontakt tel 508 466 065 Z Bożym Błogosławieństwem ks Emil.

do góry