Zjednoczony Ekumeniczny Kościół Katolicki - Aktualności

 

 

Zjednoczony Ekumeniczny Kościół Katolicki

diecezja polska

bp Szymon NiemiecDrodzy Bracia i Siostry! Dobrych Świąt Paschalnych!

„Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał” (Łk 24,5-6).
Z głębi grobu wykutego w skale Maria Magdalena, Joanna i Maria, matka Jakuba słyszą te słowa (por. Łk 24,10). Był to grób, w którym pogrzebano Ciało Jezusa po śmierci na krzyżu. Stało się tak w piątek przed zmierzchem - o zmierzchu bowiem rozpoczynała się jerozolimska Pascha. Na trzeci dzień, po szabacie, o świtaniu grób znaleziono pusty i kamień odwalony.

Oto jest - Pascha - czyli Przejście Pańskie.

Świętowano w Jerozolimie pamięć tamtej nocy, kiedy Bóg przeszedł przez Egipt i wyzwolił Izraela z niewoli, i wprowadził go na drogę do ziemi Obiecanej.

W tych dniach Paschy Starego Przymierza Bóg znów przeszedł poprzez Jerozolimę - przeszedł drogą męki Chrystusa, który stał się posłuszny aż do śmierci i odkupił wszelkie nieposłuszeństwo.
Chrystus - nowy Adam odkupił nieposłuszeństwo pierwszego Adama i nas wszystkich, Jego synów i córek wedle ciała. Bóg przeszedł poprzez śmierć swego Syna na krzyżu Golgoty, poprzez grobowe pieczęcie i objawił się w zmartwychwstaniu o brzasku dnia trzeciego.

„Czemu szukacie żyjącego wśród umarłych?”

Bóg, który jest Bogiem żywych, nie umarłych, objawił się tu!
Czemu szukacie Go wśród umarłych?
Chrystus zmartwychwstał!

Nowy i Wieczny Testament wpisany jest w tę Paschę. Przymierze Boga Życia z człowiekiem skazanym na śmierć. Przymierze z ludzkością. Przymierze ze światem: 

Ze światem „będącym widownią historii rodzaju ludzkiego” Ze światem, który - tak wierzą chrześcijanie - z miłości Stwórcy jest powołany do bytu i zachowywany.

Ze światem, który popadł w niewolę grzechu, lecz - po złamaniu potęgi Złego - przez Chrystusowe posłuszeństwo aż do śmierci został wyzwolony.

W Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym to wyzwolenie trwa w Bogu dla wszystkich ludzi.

W Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym został na nowo oddany Bogu świat, by wedle Bożego zamysłu doznał przemiany i doszedł do tej pełni doskonałości, jaką Bóg odwiecznie zamierzył.

Tak uczy Kościół od czasów apostolskich. Za naszych czasów Sobór przypomniał tę naukę o Przejściu Boga w Chrystusowym zmartwychwstaniu.

Oto jest Pascha Nowego Przymierza.

Niech w uroczystoć wielkanocną błogosławi was Bóg wszechmogący * i zachowa was od wszelkiego grzechu. +
Bóg, który przez zmartwychwstanie swojego Syna odrodził was do życia wiecznego, * niech da wam udział w Jego chwale. +.
Nasz Zbawiciel przez dni swojej męki doprowadził nas do wielkanocnej radoci, * niech sprawi abycie obchodzili nieprzemijające więta w radoci wiecznej. +
Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, + i Duch Święty. +

J.E. ks. bp Szymon Niemiec

Biskup Kościoła

Bóg się rodzi

Uprzejmie informujemy, że w Święta Bożego Narodzenia A.D. 2017 w parafii katedralnej Zjednoczonego Ekumenicznego Kościoła Katolickiego pod wezwaniem Archaniołów Pana w Warszawie odbędą się następujące nabożeństwa:

24.12.2017 - IV Niedziela Adwentu - msza święta o godzinie 12.00

25.12.2017 - Pasterka - msza święta o godzinie 00.00

25.12.2017 - Uroczystość Narodzenia Pańskiego - msza święta o godzinie 19.00

26.12.2017 - Święto św. Szczepana Pierwszego Męczennika - msza święta o godzinie 19.00

27.12.2017 - Święto św. Jana Apostoła i Ewangelisty - msza święta o godzinie 19.00

28.12.2017 - Święto św. Młodzianków Męczenników - msza święta o godzinie 19.00

29.12.2017 - Piąty Dzień Oktawy Bożego Narodzenia - msza święta o godzinie 19.00

30.12.2017 - Szósty Dzień Oktawy Bożego Narodzenia - msza święta o godzinie 19.00

31.12.2017 - Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa - msza święta o godzinie 19.00

1.01.2018 - Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi - msza święta o godzinie 19.00

Wszystkich wiernych i sympatyków Kościoła serdecznie zapraszamy do wspólnego obchodzenia Świąt Bożego Narodzenia.

do góry