Zjednoczony Ekumeniczny Kościół Katolicki - Aktualności

 

 

Zjednoczony Ekumeniczny Kościół Katolicki

diecezja polska

Eucharist 3

Z radością informujemy, że decyzją J.E. ks. bp Szymona Niemca, nasz brat Kamil otrzyma święcenia kapłańskie w dniu 27 grudnia Roku Pańskiego 2017.
Wszystkich wiernych i sympatyków Kościoła prosimy o modlitwę w intencji neoprezbitera.

Dekret Biskupa KościołaW dniu 23 sierpnia Roku Pańskiego 2017, J.E. ks. bp Szymon Niemiec wydał i ogłosił dekret DB 1/08/2017 o następującej treści:

W odpowiedzi na prośbę skierowaną do mnie, biskupa Kościoła i zwierzchnika diecezji mi podległej, po rozważeniu wszystkich wątków sprawy, ja niżej podpisany Szymon Niemiec, z woli Bożej wybrany i konsekrowany kapłan i biskup Zjednoczonego Ekumenicznego Kościoła Katolickiego postanawiam i do wiadomości publicznej podaję:

Z dniem ogłoszenia niniejszego dekretu obejmuję jurysdykcją biskupią i kościelną zgromadzenie zakonne pod nazwą Zgromadzenie Braci Serca Maryi wraz z jego konstytucją, charyzmatem i wewnętrznym prawem.

Z dniem ogłoszenia niniejszego dekretu przyjmuję wybór Zgromadzenia i powołuję Krzysztofa Rafała Sochackiego, jako brata Kamila na Przełożonego Generalnego Zgromadzenia.

Z dniem ogłoszenia niniejszego dekretu nadaję członkom zgromadzenia prawo do noszenia stroju przewidzianego ich wewnętrznym prawem i postanowieniem Ojca Założyciela.

OświadczenieBiskupaOświadczenie Biskupa Kościoła

W związku z licznymi zapytaniami kierowanymi na moje ręce, dotyczącymi osoby brata zakonnego Kamila Sochackiego oświadczam co następuje:

Z rozmów, jakie toczyłem ze świętej pamięci księdzem biskupem Markiem Kordzikiem wynika, że udzielił on święceń wyższych bratu Kamilowi. Jednak brak jakichkolwiek dokumentów poświadczających ten fakt, niechęć świadków do udzielania wyjaśnień, a także wpływ choroby zmarłego biskupa, nie pozwala mi jednoznacznie uznać, czy udzielone święcenia były ważne i godne zarówno w rozumieniu tradycji Kościoła Powszechnego, jak i rozumieniu przepisów Pisma Świętego.

Mając jednakowoż w pamięci dobre imię zmarłego, jak i jego wolę czynienia dobra ad majorem Dei gloriam, postanawiam skorzystać z przysługującego mi  jako posiadaczowi nieprzerwanej linii sukcesji apostolskiej prawa ut maioribus errata corrigere i udzielić sub conditione święceń wyższych, to jest święceń diakonatu i prezbiteratu bratu Kamilowi.

Razem z bratem Kamilem święcenia diakonatu otrzyma brat zakonny Linus.

Data i miejsce świeceń ogłoszone zostaną w terminie późniejszym.

Z wielką radością informujemy, że wracamy z regularnymi trasmisjami mszy świętych sprawowanych w naszej kaplicy w Warszawie.

Msze święte na żywo można oglądać na naszym kanale YouTube lub stronie Kościoła na portalu FB

do góry