Zjednoczony Ekumeniczny Kościół Katolicki - Aktualności

 

 

Zjednoczony Ekumeniczny Kościół Katolicki

diecezja polska

Uprzejmie informujemy, że decyzją J.E. ks. bp Szymona Niemca z dniem 22 listopada 2015 roku Opiekunem Formacji Kapłańskiej został ksiądz proboszcz Emil Ostaszewski.

Kleryków i kandydatów Kościoła prosimy o kontakt bezpośrednio z księdzem opiekunem

Uprzejmie informujemy, że od dnia 6 października 2015 roku, nabożeństwa w kaplicy domowej parafii katedralnej Zjednoczonego Ekumenicznego Kościoła Katolickiego w Warszawie odbywać się będą według następującego porządku:

  • Od poniedziałku do soboty - msza święta o godzinie 19.00
  • Niedziele i święta - msza święta o godzinie 16.00

Serdecznie zapraszamy do wspólnej celebracji.

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 19 lipca 2015 roku zakończyło się dwudniowe posiedzenie Rady Kościoła, w którym udział wzieli wszyscy duchowni Kościoła, kandydaci do kapłaństwa, bracia zakonni oraz świeccy przedstawiciele parafii i misji Kościoła.

Rada podjęła wiele decyzji dotyczących przyszłości Kościoła, oraz przygotowała plan działania na najbliższy rok.

Do najważniejszych decyzji należały:

  • Decyzja o ujednoliceniu nazwy Kościoła w duchu jedności z naszymi braćmi i siostrami spoza Polski. Decyzją Rady pełna nazwa Kościoła to: Zjednoczony Ekumeniczny Kościół Katolicki. Dotychczasowa nazwa Zjednoczony Kościół Chrześcijański zostaje zachowana jako nazwa potoczna;
  • Wybór Brata Michała Żarkowskiego - Przełożonego Generalnego Zgromadzenia Braci Miłosiernej Miłości Bożej na Sekretarza Generalnego Kościoła;
  • Rozpoczęcie prac nad statutem Kościoła i przygotowanie dokumentów rejestracyjnych;
  • Ustalenie kalendarza świąt kościelnych i zasad liturgicznych;
  • Przyjęcie harmonogramu prac formacyjnych dla kandydatów do kapłaństwa i do życia zakonnego;
  • Uchwalenie harmonogramu rekolekcji kapłańskich, powołaniowych i ogólnokościelnych;
  • Ujednolicenie logotypów i znaków identyfikacyjnych Kościoła;
  • oraz innych, dotyczących codziennego życia Kościoła

Z przyjemnością należy zaznaczyć, że obrady odbywały się w duchu rodzinnej i braterskiej Miłości, a decyzje synodałowie podejmowali jednogłośnie po wcześniejszej wnikliwej analizie i debacie. Duch Święty, który czuwał nad synodałami przenikał nasze serca i sprawił, że żadna z podejmowanych kwestii nie budziła wątpliwości.

Bogu dziękujemy za owocne dwa dni pracy i wszystkich członków i sympatyków Kościoła prosimy o modlitwę, aby podjęte decyzje służyły dobru nas wszystkich i jeszcze większej Chwale Bożej.

Przygnieceni smutkiem i empatyzujący z cierpieniem ofiar zamachów terrorystycznych we Francji modlimy się wraz z całym Kościołem Powszechnym...

Za wszystkie ofiary nienawiści i fundamentalizmu na świecie,
Za wszystkie ofiary irracjonalnego lęku i uprzedzeń,
Za wszystkie ofiary odpowiedzialności zbiorowej,
Za wszystkich, którym nie dane było poznać Miłosiernej Miłości Bożej,
Ciebie Prosimy, Wysłuchaj nas Panie...

Wszyscy Święci i Święte Boże, Módlcie się za Nami

Drogie Siostry, Umiłowani Bracia,

Uprzejmie informujemy, że w dniach 18-19 Lipca 2015 roku odbędzie się wyjazdowe posiedzenie Rady Kościoła. W związku z tym, nabożeństwa niedzielne w parafiach i misjach Kościoła nie odbędą się.

Wszystkich wiernych i sympatyków Kościoła prosimy o modlitwę za zgromadzonych na obradach.

do góry