Zjednoczony Ekumeniczny Kościół Katolicki - Aktualności

 

 

Zjednoczony Ekumeniczny Kościół Katolicki

diecezja polska

Eucharist 3

Z radością informujemy, że decyzją J.E. ks. bp Szymona Niemca, nasz brat Kamil otrzyma święcenia kapłańskie w dniu 27 grudnia Roku Pańskiego 2017.
Wszystkich wiernych i sympatyków Kościoła prosimy o modlitwę w intencji neoprezbitera.

OświadczenieBiskupaOświadczenie Biskupa Kościoła

W związku z licznymi zapytaniami kierowanymi na moje ręce, dotyczącymi osoby brata zakonnego Kamila Sochackiego oświadczam co następuje:

Z rozmów, jakie toczyłem ze świętej pamięci księdzem biskupem Markiem Kordzikiem wynika, że udzielił on święceń wyższych bratu Kamilowi. Jednak brak jakichkolwiek dokumentów poświadczających ten fakt, niechęć świadków do udzielania wyjaśnień, a także wpływ choroby zmarłego biskupa, nie pozwala mi jednoznacznie uznać, czy udzielone święcenia były ważne i godne zarówno w rozumieniu tradycji Kościoła Powszechnego, jak i rozumieniu przepisów Pisma Świętego.

Mając jednakowoż w pamięci dobre imię zmarłego, jak i jego wolę czynienia dobra ad majorem Dei gloriam, postanawiam skorzystać z przysługującego mi  jako posiadaczowi nieprzerwanej linii sukcesji apostolskiej prawa ut maioribus errata corrigere i udzielić sub conditione święceń wyższych, to jest święceń diakonatu i prezbiteratu bratu Kamilowi.

Razem z bratem Kamilem święcenia diakonatu otrzyma brat zakonny Linus.

Data i miejsce świeceń ogłoszone zostaną w terminie późniejszym.

Z wielką radością informujemy, że wracamy z regularnymi trasmisjami mszy świętych sprawowanych w naszej kaplicy w Warszawie.

Msze święte na żywo można oglądać na naszym kanale YouTube lub stronie Kościoła na portalu FB

Dekret Biskupa KościołaW dniu 23 sierpnia Roku Pańskiego 2017, J.E. ks. bp Szymon Niemiec wydał i ogłosił dekret DB 1/08/2017 o następującej treści:

W odpowiedzi na prośbę skierowaną do mnie, biskupa Kościoła i zwierzchnika diecezji mi podległej, po rozważeniu wszystkich wątków sprawy, ja niżej podpisany Szymon Niemiec, z woli Bożej wybrany i konsekrowany kapłan i biskup Zjednoczonego Ekumenicznego Kościoła Katolickiego postanawiam i do wiadomości publicznej podaję:

Z dniem ogłoszenia niniejszego dekretu obejmuję jurysdykcją biskupią i kościelną zgromadzenie zakonne pod nazwą Zgromadzenie Braci Serca Maryi wraz z jego konstytucją, charyzmatem i wewnętrznym prawem.

Z dniem ogłoszenia niniejszego dekretu przyjmuję wybór Zgromadzenia i powołuję Krzysztofa Rafała Sochackiego, jako brata Kamila na Przełożonego Generalnego Zgromadzenia.

Z dniem ogłoszenia niniejszego dekretu nadaję członkom zgromadzenia prawo do noszenia stroju przewidzianego ich wewnętrznym prawem i postanowieniem Ojca Założyciela.

do góry