Zjednoczony Ekumeniczny Kościół Katolicki - Pro veritate

 

 

Zjednoczony Ekumeniczny Kościół Katolicki

diecezja polska

Pro veritate

W związku z atakami ekskomunikowanych z Kościoła osób na duchownych i ciała kościelne, ja Szymon Niemiec, Biskup Ordynariusz Kościoła i Jego Zwierzchnik na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, oświadczam i do wiadomości publicznej podaję:

Ksiądz Damian Kokot jest kapłanem w pełni praw Zjednoczonego Ekumenicznego Kościoła Katolickiego, przyjętym przeze mnie jako syn duchowy. Jakiekolwiek próby podważania jego kapłaństwa będą traktowane jako atak na Kościół i Jego struktury. Próby oczerniania księdza Damiana przez ekskomunikowanych zakonników są niegodnymi chrześcijan ruchami oszalałych z nienawiści ludzi, przeciwko którym ksiądz Damian, ze wsparciem powagi Kościoła podejmie stosowne kroki prawne.

Niech Bóg wybaczy tym, co w swojej zapaczywości rękę podnoszą na kapłaństwo ludu Bożego i Kapłanów Kościoła.

Datum est in mense Junio, die Iulii anno MMXVIII

+Szymon Niemiec,

Biskup Kościoła

do góry