Zjednoczony Ekumeniczny Kościół Katolicki - Zgromadzenie Braci Pojednania dołącza do rodziny Kościoła

 

 

Zjednoczony Ekumeniczny Kościół Katolicki

diecezja polska

Zgromadzenie Braci Pojednania dołącza do rodziny Kościoła

zgromadzeniebracipojednaniaW odpowiedzi na prośbę skierowaną do mnie, biskupa Kościoła i zwierzchnika diecezji mi podległej, po rozważeniu wszystkich wątków sprawy, ja niżej podpisany Szymon Niemiec, z woli Bożej wybrany i konsekrowany kapłan i biskup Zjednoczonego Ekumenicznego Kościoła Katolickiego postanawiam i do wiadomości publicznej podaję:

Z dniem ogłoszenia niniejszego dekretu obejmuję jurysdykcją biskupią i kościelną zgromadzenie zakonne pod nazwą Zgromadzenie Braci Pojednania wraz z jego konstytucją, charyzmatem i wewnętrznym prawem.

Z dniem ogłoszenia niniejszego dekretu przyjmuję wybór Zgromadzenia i powołuję księdza Damiana Kokota na Przełożonego Zgromadzenia, równocześnie uznając go za pełnoprawnego członka duchowieństwa Kościoła, a jego święcenia za ważne i godne.

Z dniem ogłoszenia niniejszego dekretu nadaję członkom zgromadzenia prawo do noszenia stroju przewidzianego ich wewnętrznym prawem i postanowieniem Założyciela.

Dano dnia 8 maja Roku Pańskiego 2018 w Warszawie.

J.E. ks. bp Szymon Niemiec

Biskup Ordynariusz

do góry