Zjednoczony Ekumeniczny Kościół Katolicki - Oświadczenie Biskupa Kościoła

 

 

Zjednoczony Ekumeniczny Kościół Katolicki

diecezja polska

Oświadczenie Biskupa Kościoła

OświadczenieBiskupaOświadczenie Biskupa Kościoła

W związku z licznymi zapytaniami kierowanymi na moje ręce, dotyczącymi osoby brata zakonnego Kamila Sochackiego oświadczam co następuje:

Z rozmów, jakie toczyłem ze świętej pamięci księdzem biskupem Markiem Kordzikiem wynika, że udzielił on święceń wyższych bratu Kamilowi. Jednak brak jakichkolwiek dokumentów poświadczających ten fakt, niechęć świadków do udzielania wyjaśnień, a także wpływ choroby zmarłego biskupa, nie pozwala mi jednoznacznie uznać, czy udzielone święcenia były ważne i godne zarówno w rozumieniu tradycji Kościoła Powszechnego, jak i rozumieniu przepisów Pisma Świętego.

Mając jednakowoż w pamięci dobre imię zmarłego, jak i jego wolę czynienia dobra ad majorem Dei gloriam, postanawiam skorzystać z przysługującego mi  jako posiadaczowi nieprzerwanej linii sukcesji apostolskiej prawa ut maioribus errata corrigere i udzielić sub conditione święceń wyższych, to jest święceń diakonatu i prezbiteratu bratu Kamilowi.

Razem z bratem Kamilem święcenia diakonatu otrzyma brat zakonny Linus.

Data i miejsce świeceń ogłoszone zostaną w terminie późniejszym.

do góry