Zjednoczony Ekumeniczny Kościół Katolicki - Dla większej chwały Boga....dekret Biskupa Kościoła

 

 

Zjednoczony Ekumeniczny Kościół Katolicki

diecezja polska

Dla większej chwały Boga....dekret Biskupa Kościoła

Dekret Biskupa KościołaW dniu 23 sierpnia Roku Pańskiego 2017, J.E. ks. bp Szymon Niemiec wydał i ogłosił dekret DB 1/08/2017 o następującej treści:

W odpowiedzi na prośbę skierowaną do mnie, biskupa Kościoła i zwierzchnika diecezji mi podległej, po rozważeniu wszystkich wątków sprawy, ja niżej podpisany Szymon Niemiec, z woli Bożej wybrany i konsekrowany kapłan i biskup Zjednoczonego Ekumenicznego Kościoła Katolickiego postanawiam i do wiadomości publicznej podaję:

Z dniem ogłoszenia niniejszego dekretu obejmuję jurysdykcją biskupią i kościelną zgromadzenie zakonne pod nazwą Zgromadzenie Braci Serca Maryi wraz z jego konstytucją, charyzmatem i wewnętrznym prawem.

Z dniem ogłoszenia niniejszego dekretu przyjmuję wybór Zgromadzenia i powołuję Krzysztofa Rafała Sochackiego, jako brata Kamila na Przełożonego Generalnego Zgromadzenia.

Z dniem ogłoszenia niniejszego dekretu nadaję członkom zgromadzenia prawo do noszenia stroju przewidzianego ich wewnętrznym prawem i postanowieniem Ojca Założyciela.

do góry