Zjednoczony Ekumeniczny Kościół Katolicki - Zaproszenie na Uroczystość Święceń Kapłańskich

 

 

Zjednoczony Ekumeniczny Kościół Katolicki

diecezja polska

Zaproszenie na Uroczystość Święceń Kapłańskich

Przemyslaw Knop

 

Zjednoczony Ekumeniczny Kościół Katolicki ma zaszczyt i przyjemność zaprosić na uroczystość święceń kapłańskich. W dniu 1 kwietnia Roku Pańskiego 2017 w Misji ZEKK p.w. Miłosierdzia Bożego w Poznaniu Jego Ekscelencja ksiądz biskup Szymon Niemiec udzieli święceń prezbiteratu księdzu diakonowi Przemysławowi Knopowi. 

Uroczysta msza święta pod przewodnictwem Biskupa Szymona rozpocznie się o godzinie 16.00.

Wszystkich wiernych oraz sympatyków Kościoła prosimy o modlitwę w intencji nowego Prezbitera Kościoła.

 

do góry