Zjednoczony Ekumeniczny Kościół Katolicki - Aktualności

 

 

Zjednoczony Ekumeniczny Kościół Katolicki

diecezja polska

W związku z atakami ekskomunikowanych z Kościoła osób na duchownych i ciała kościelne, ja Szymon Niemiec, Biskup Ordynariusz Kościoła i Jego Zwierzchnik na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, oświadczam i do wiadomości publicznej podaję:

Ksiądz Damian Kokot jest kapłanem w pełni praw Zjednoczonego Ekumenicznego Kościoła Katolickiego, przyjętym przeze mnie jako syn duchowy. Jakiekolwiek próby podważania jego kapłaństwa będą traktowane jako atak na Kościół i Jego struktury. Próby oczerniania księdza Damiana przez ekskomunikowanych zakonników są niegodnymi chrześcijan ruchami oszalałych z nienawiści ludzi, przeciwko którym ksiądz Damian, ze wsparciem powagi Kościoła podejmie stosowne kroki prawne.

Niech Bóg wybaczy tym, co w swojej zapaczywości rękę podnoszą na kapłaństwo ludu Bożego i Kapłanów Kościoła.

Datum est in mense Junio, die Iulii anno MMXVIII

+Szymon Niemiec,

Biskup Kościoła

zgromadzeniebracipojednaniaW odpowiedzi na prośbę skierowaną do mnie, biskupa Kościoła i zwierzchnika diecezji mi podległej, po rozważeniu wszystkich wątków sprawy, ja niżej podpisany Szymon Niemiec, z woli Bożej wybrany i konsekrowany kapłan i biskup Zjednoczonego Ekumenicznego Kościoła Katolickiego postanawiam i do wiadomości publicznej podaję:

Z dniem ogłoszenia niniejszego dekretu obejmuję jurysdykcją biskupią i kościelną zgromadzenie zakonne pod nazwą Zgromadzenie Braci Pojednania wraz z jego konstytucją, charyzmatem i wewnętrznym prawem.

Z dniem ogłoszenia niniejszego dekretu przyjmuję wybór Zgromadzenia i powołuję księdza Damiana Kokota na Przełożonego Zgromadzenia, równocześnie uznając go za pełnoprawnego członka duchowieństwa Kościoła, a jego święcenia za ważne i godne.

Z dniem ogłoszenia niniejszego dekretu nadaję członkom zgromadzenia prawo do noszenia stroju przewidzianego ich wewnętrznym prawem i postanowieniem Założyciela.

Dano dnia 8 maja Roku Pańskiego 2018 w Warszawie.

J.E. ks. bp Szymon Niemiec

Biskup Ordynariusz

bp Szymon NiemiecDrodzy Bracia i Siostry! Dobrych Świąt Paschalnych!

„Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał” (Łk 24,5-6).
Z głębi grobu wykutego w skale Maria Magdalena, Joanna i Maria, matka Jakuba słyszą te słowa (por. Łk 24,10). Był to grób, w którym pogrzebano Ciało Jezusa po śmierci na krzyżu. Stało się tak w piątek przed zmierzchem - o zmierzchu bowiem rozpoczynała się jerozolimska Pascha. Na trzeci dzień, po szabacie, o świtaniu grób znaleziono pusty i kamień odwalony.

Oto jest - Pascha - czyli Przejście Pańskie.

Świętowano w Jerozolimie pamięć tamtej nocy, kiedy Bóg przeszedł przez Egipt i wyzwolił Izraela z niewoli, i wprowadził go na drogę do ziemi Obiecanej.

W tych dniach Paschy Starego Przymierza Bóg znów przeszedł poprzez Jerozolimę - przeszedł drogą męki Chrystusa, który stał się posłuszny aż do śmierci i odkupił wszelkie nieposłuszeństwo.
Chrystus - nowy Adam odkupił nieposłuszeństwo pierwszego Adama i nas wszystkich, Jego synów i córek wedle ciała. Bóg przeszedł poprzez śmierć swego Syna na krzyżu Golgoty, poprzez grobowe pieczęcie i objawił się w zmartwychwstaniu o brzasku dnia trzeciego.

„Czemu szukacie żyjącego wśród umarłych?”

Bóg, który jest Bogiem żywych, nie umarłych, objawił się tu!
Czemu szukacie Go wśród umarłych?
Chrystus zmartwychwstał!

Nowy i Wieczny Testament wpisany jest w tę Paschę. Przymierze Boga Życia z człowiekiem skazanym na śmierć. Przymierze z ludzkością. Przymierze ze światem: 

Ze światem „będącym widownią historii rodzaju ludzkiego” Ze światem, który - tak wierzą chrześcijanie - z miłości Stwórcy jest powołany do bytu i zachowywany.

Ze światem, który popadł w niewolę grzechu, lecz - po złamaniu potęgi Złego - przez Chrystusowe posłuszeństwo aż do śmierci został wyzwolony.

W Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym to wyzwolenie trwa w Bogu dla wszystkich ludzi.

W Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym został na nowo oddany Bogu świat, by wedle Bożego zamysłu doznał przemiany i doszedł do tej pełni doskonałości, jaką Bóg odwiecznie zamierzył.

Tak uczy Kościół od czasów apostolskich. Za naszych czasów Sobór przypomniał tę naukę o Przejściu Boga w Chrystusowym zmartwychwstaniu.

Oto jest Pascha Nowego Przymierza.

Niech w uroczystoć wielkanocną błogosławi was Bóg wszechmogący * i zachowa was od wszelkiego grzechu. +
Bóg, który przez zmartwychwstanie swojego Syna odrodził was do życia wiecznego, * niech da wam udział w Jego chwale. +.
Nasz Zbawiciel przez dni swojej męki doprowadził nas do wielkanocnej radoci, * niech sprawi abycie obchodzili nieprzemijające więta w radoci wiecznej. +
Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, + i Duch Święty. +

J.E. ks. bp Szymon Niemiec

Biskup Kościoła

mszaparadaJak co roku Zjednoczony Ekumeniczny Kościół Katolicki zaprasza wszystkich chętnych na mszę świętą polową, którą w intencji wszystkich osób wykluczonych sprawować będzie Jego Ekscelencja ksiądz biskup Szymon Niemiec wraz z kapłanami Kościoła.
W tym roku msza celebrowana będzie na ołtarzu polowym w namiocie Kościoła w Miasteczku Równości.
Wszystkich serdecznie zapraszamy - podczas Mszy obowiązuje gościnność eucharystyczna.

do góry