Zjednoczony Ekumeniczny Kościół Katolicki - Aktualności

 

 

Zjednoczony Ekumeniczny Kościół Katolicki

diecezja polska

rip

Przytłoczeni tragiczną śmiercią Prezydenta Adamowicza łączymy się w bólu ze wszystkimi, dla których pokój, demokracja i różnorodność stanowią wartości nadrzędne. Niech Bóg Miłosierny otoczy swoją opieką wszystkich, których śmierć ta dotknęła.

Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było /Słowo/, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego -którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. (J 1:9-14)

 

list pasterski 2018Boża wola wypełnia świat, a Duch Jego krąży ponad nami. Kończy się Rok Pański 2018 wraz z całym jego znojem, trudem, łzami i radościami. Przed nami powoli uwidaczniają się wyzwania nowego roku. Roku nie mniej zdaje się trudnego od tego, co właśnie mija. trudno jest mi w tych ostatnich chwilach starego czasu znaleźć słowa, by opisać wszystko, co w moich myślach i sercach trwa i rośnie.

Siostry i Bracia najmilsi. Przeżyliśmy wspólnie kolejne 12 miesięcy. Próbując odnaleźć się w sytuacji politycznej, społecznej i codziennej. Sytuacji trudnej, pełnej wyzwań, ale także pełnej niepewności i troski. Doświadczaliśmy lęku, niepewności, ale też radości i nadziei. Bóg w swojej łaskawości pozwolił nam, abyśmy świadczyli o Jego nieskończonej chwale na przekór wszelkim nieprawościom i wszelkiemu złu. Dziś, stając w pustej kaplicy przy Ołtarzu Pańskim sprawuję Mszę Świętą dziękując za dar życia i dar służby.

To dość symboliczny czas dla mnie, jako biskupa tego Kościoła. Kiedy sięgam myślami wstecz, widzę wiele symboli w mijającym roku. Msze odprawiane w ruinach i te sprawowane solus nam angeli jasno dają mi do zrozumienia, że Kościół jak i wiara potrzebuje trwałych fundamentów. Potrzebuje ludzi.

Dlatego też stojąc przed Wami zadaję pytanie, czy potrzeba Wam nas. Czy Kościół nasz jest Wam potrzebny? Czy w natłoku wydarzeń, zadań, zleceń i trosk macie przestrzeń dla Boga? Bo może rola nasza się wyczerpała i trud nasz nie ma sensu?

Myśl ta budzi we mnie lęk, ale jestem gotowy by stawić mu czoła. Kościół istnieć może jedynie kiedy istnieć będą Ci, którym niesie Ewangelię. Czy zatem potrzebujecie Ewangelii? Czy Kościół jest Wam potrzebny do czegokolwiek więcej niż tylko do otrzymania ślubu, chrztu bądź święceń? Bo jeżeli tak, to przyjdźcie...stół jest nakryty i dom Pański otwarty. Bóg skryty w Eucharystii czeka, a moje ręce kapłańskie przygarną każdego, kto szuka Boga.

Niechaj nadchodzący Rok Pański 2019 będzie dla nas wszystkich czasem próby wiary. Niech każdy z nas znajdzie swoją ścieżkę i swoją drogę.

Pokoju i Dobra życzę każdemu i każdej z Was.

Zawierzam Was wszystkich opiece Archaniołów Pana, Nieprzejednanemu Miłosierdziu Bożemu i Łasce Chrystusowej.

+ Szymon Niemiec

Pokorny szafarz misteriów Chrystusowych

mszaparadaJak co roku Zjednoczony Ekumeniczny Kościół Katolicki zaprasza wszystkich chętnych na mszę świętą polową, którą w intencji wszystkich osób wykluczonych sprawować będzie Jego Ekscelencja ksiądz biskup Szymon Niemiec wraz z kapłanami Kościoła.
W tym roku msza celebrowana będzie na ołtarzu polowym w namiocie Kościoła w Miasteczku Równości.
Wszystkich serdecznie zapraszamy - podczas Mszy obowiązuje gościnność eucharystyczna.

bp Szymon NiemiecDrodzy Bracia i Siostry! Dobrych Świąt Paschalnych!

„Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał” (Łk 24,5-6).
Z głębi grobu wykutego w skale Maria Magdalena, Joanna i Maria, matka Jakuba słyszą te słowa (por. Łk 24,10). Był to grób, w którym pogrzebano Ciało Jezusa po śmierci na krzyżu. Stało się tak w piątek przed zmierzchem - o zmierzchu bowiem rozpoczynała się jerozolimska Pascha. Na trzeci dzień, po szabacie, o świtaniu grób znaleziono pusty i kamień odwalony.

Oto jest - Pascha - czyli Przejście Pańskie.

Świętowano w Jerozolimie pamięć tamtej nocy, kiedy Bóg przeszedł przez Egipt i wyzwolił Izraela z niewoli, i wprowadził go na drogę do ziemi Obiecanej.

W tych dniach Paschy Starego Przymierza Bóg znów przeszedł poprzez Jerozolimę - przeszedł drogą męki Chrystusa, który stał się posłuszny aż do śmierci i odkupił wszelkie nieposłuszeństwo.
Chrystus - nowy Adam odkupił nieposłuszeństwo pierwszego Adama i nas wszystkich, Jego synów i córek wedle ciała. Bóg przeszedł poprzez śmierć swego Syna na krzyżu Golgoty, poprzez grobowe pieczęcie i objawił się w zmartwychwstaniu o brzasku dnia trzeciego.

„Czemu szukacie żyjącego wśród umarłych?”

Bóg, który jest Bogiem żywych, nie umarłych, objawił się tu!
Czemu szukacie Go wśród umarłych?
Chrystus zmartwychwstał!

Nowy i Wieczny Testament wpisany jest w tę Paschę. Przymierze Boga Życia z człowiekiem skazanym na śmierć. Przymierze z ludzkością. Przymierze ze światem: 

Ze światem „będącym widownią historii rodzaju ludzkiego” Ze światem, który - tak wierzą chrześcijanie - z miłości Stwórcy jest powołany do bytu i zachowywany.

Ze światem, który popadł w niewolę grzechu, lecz - po złamaniu potęgi Złego - przez Chrystusowe posłuszeństwo aż do śmierci został wyzwolony.

W Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym to wyzwolenie trwa w Bogu dla wszystkich ludzi.

W Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym został na nowo oddany Bogu świat, by wedle Bożego zamysłu doznał przemiany i doszedł do tej pełni doskonałości, jaką Bóg odwiecznie zamierzył.

Tak uczy Kościół od czasów apostolskich. Za naszych czasów Sobór przypomniał tę naukę o Przejściu Boga w Chrystusowym zmartwychwstaniu.

Oto jest Pascha Nowego Przymierza.

Niech w uroczystoć wielkanocną błogosławi was Bóg wszechmogący * i zachowa was od wszelkiego grzechu. +
Bóg, który przez zmartwychwstanie swojego Syna odrodził was do życia wiecznego, * niech da wam udział w Jego chwale. +.
Nasz Zbawiciel przez dni swojej męki doprowadził nas do wielkanocnej radoci, * niech sprawi abycie obchodzili nieprzemijające więta w radoci wiecznej. +
Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, + i Duch Święty. +

J.E. ks. bp Szymon Niemiec

Biskup Kościoła

do góry