Niech Pan Ci błogosławi

[obraz pieczonych bułek na tacy. Poniżej w prawym dolnym rogu herb biskupa Szymona. Pośrodku tekst:Z serca Ci…

Opublikowany przez Biskup Szymon Niemiec Piątek, 22 lutego 2019

Z serca Ci błogosławię
Niech Bóg będzie zawsze przed Tobą,
aby Ci pokazać właściwą drogę.

Niechaj Bóg będzie zawsze obok ciebie,
aby cię trzymać w swoich ramionach
i cię ochraniać.

Niechaj Bóg będzie zawsze za tobą,
aby cię zachować od ciosów złych ludzi.

Niechaj Bóg będzie zawsze pod tobą,
aby cię pochwycić, gdy upadniesz i
wyciągnąć cię z matni.

Niechaj Bóg będzie zawsze w tobie,
aby cię pocieszyć, gdy ogarnie cię smutek.

Niechaj Bóg będzie zawsze dookoła ciebie,
aby cię obronić, gdy inni atakują.

Niechaj Bóg będzie zawsze ponad tobą,
aby ci błogosławić.

Tak niech ci błogosławi dobry Bóg

Amen
ks. bp Szymon Niemiec