Zjednoczony Ekumeniczny Kościół Katolicki - Kapłaństwo

 

 

Zjednoczony Ekumeniczny Kościół Katolicki

diecezja polska

Kapłaństwo

Powołanie do Kapłaństwa jest najwyższym i ostatecznym darem jaki składamy Bogu. Poświęcając się służbie Panu i Ludziom poświęcamy swoje życie prywatne na rzecz Kościoła. I chociaż Kościół nie praktykuje obowiązkowego celibatu, to jednak osoby pragnące święceń muszą zdawać sobie sprawę z wielu wyrzeczeń, jakie staną przed nimi.
Kandydatami do kapłaństwa mogą być :
• Żadna osoba nie może otrzymać święceń pierwszego stopnia jeżeli nie ukończyła 21 roku życia.
• Żadna osoba nie może być wyświęcona jeżeli nie otrzymała prawidłowo Sakramentów Chrześcijańskiej Inicjacji.
• Żadna osoba nie może być wyświęcona jeżeli nie przeszła gruntownego procesu sprawdzenia i formacji intelektualno – duchowej w Kościele.
• Żadna osoba nie może zostać wyświęcona jeżeli nie była aktywnym członkiem Kościoła przynajmniej przez 12 miesięcy.
• Żadna osoba nie może zostać wyświęcona jeżeli nie została uznana za godną poprzez sprawdzenie, egzaminy i formację duchową.
• Żadna osoba nie może zostać wyświęcona jeżeli została skazana za przestępstwo umyślne, za wyjątkiem drobnych wykroczeń drogowych, bez uprzedniego sprawdzenia i jednogłośnej akceptacji przez Kolegium Biskupów.
• Żadna osoba nie może zostać wyświęcona jeżeli jest uzależniona od jakiejkolwiek zakazanej substancji.
• Żadna osoba nie może zostać wyświęcona jeżeli jest chora psychicznie.
• Żadna osoba nie może zostać wyświęcona jeżeli wykazuje cechy przemocy.
• Żadna osoba nie może zostać wyświęcona jeżeli wykazuje brak zdolności do zarządzania majątkiem własnym lub powierzonym.
• Żadna osoba nie powinna być przyjmowana z innej jurysdykcji na urząd kapłański jeżeli nie przeszła odpowiedniego okresu próbnego ustanowionego przez Biskupa.
• W wyjątkowych wypadkach najwyższej natury, Rada Kościoła może uchylić dowolny wymóg wobec kandydata zgodnie własną wolą.
Klerycy przygotowują się do przyjęcia święceń poprzez formację. Formacja przebiega na trzech płaszczyznach: formacja duchowa, formacja duszpasterska i formacja intelektualna.
W praktyce Kościoła stosowana jest formacja indywidualna pod kierunkiem Biskupa Kościoła i wskazanych przez Niego formatorów.
W sprawie formacji należy kontaktować się z Biurem Kościoła lub Kapłanem danej Parafii.

 

do góry