Zjednoczony Ekumeniczny Kościół Katolicki - Pogrzeb

 

 

Zjednoczony Ekumeniczny Kościół Katolicki

diecezja polska

Pogrzeb

Pogrzeb nie jest sakramentem. Jest on pouczeniem i nakazem wynikającym z Pisma Świętego. Obowiązkiem każdego chrześcijanina wypływającym z nauczania Jezusa Chrystusa jest troska o zbawienie duszy swojej i innych. Pogrzeb jest ostatnią droga jakie pokonuje nasze doczesne ciało, tu na ziemi, z prochu powstaliśmy i w proch się zamienimy, oczekując na powstanie z martwych naszych ciał w Dniu Ostatecznym.
Kościół nasz nikomu nie odmawia pogrzebu. Przyjmując wielowiekowa praktykę Kościoła obrzędy pogrzebu sprawuje się na trumną z doczesnymi szczątkami zmarłego, bądź nad urną z prochami zmarłego, w zależności jak za tym przemawiają warunki i okoliczności w rodzinie zmarłego.
Więcej informacji otrzymać można od kapłanów Kościoła.

 

do góry