Zjednoczony Ekumeniczny Kościół Katolicki - Małżeństwo

 

 

Zjednoczony Ekumeniczny Kościół Katolicki

diecezja polska

Małżeństwo

Sakrament, w którym dwoje ludzi oddaje siebie sobie nawzajem by wspólnie lepiej służyć Bogu i ludziom. Para udziela go sobie wzajemnie, z kapłanem jako świadkiem i błogosławiącym związek. UECC jako kościół otwarty dla każdego stosuję zasadę pełnej równości małżeńskiej.
By wstąpić w związek małżeński w naszym Kościele należy zgłosić się do kapłana danej parafii z następującymi dokumentami:
1. Metryka Chrztu - jest to dokument, który potwierdza otrzymane sakramenty w ciągu życia danego człowieka. Można go otrzymać w parafii, w której otrzymało się sakrament Chrztu Świętego.
2. Dowód Osobisty - lub inny dokument potwierdzający tożsamość.
3. Jeżeli jedna z osób chcących wziąć ślub była wcześniej zamężna lub żonata należy dodatkowo przedstawić skrócony odpis aktu urodzenia z adnotacją o otrzymanym rozwodzie cywilnym.
Sakrament Małżeństwa jest w naszym Kościele udzielany po odbyciu rozmowy duszpasterskiej z kapłanem i wypełnieniu protokołu, który stwierdza brak przeszkód kanonicznych do zawarcia związku. Jednocześnie informujemy, że zawarcie związku małżeńskiego w naszej wspólnocie nie jest równoznaczne z zawarciem ślubu cywilnego.
Więcej informacji otrzymać można od kapłanów Kościoła.

 

do góry