Wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi

Bracia:

Ci, którzy według ciała żyją, Bogu podobać się nie mogą. Wy jednak nie żyjecie według ciała, lecz według Ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka.

Jeżeli zaś ktoś nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy. Skoro zaś Chrystus w was mieszka, ciało wprawdzie podlega śmierci ze względu na skutki grzechu, duch jednak ma życie na skutek usprawiedliwienia. A jeżeli mieszka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to Ten, co wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego Ducha.

Jesteśmy więc, bracia, dłużnikami, ale nie ciała, byśmy żyć mieli według ciała. Bo jeżeli będziecie żyli według ciała, czeka was śmierć. Jeżeli zaś przy pomocy Ducha zadawać będziecie śmierć popędom ciała – będziecie żyli.

Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście Ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: «Abba, Ojcze!»

Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami: dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa; skoro wspólnie z Nim cierpimy, to po to, by wspólnie mieć udział w chwale. (Rz 8, 8-17)

Oświadczenie po Paradzie Równości 2019

Odnosząc się do medialnej burzy związanej z Paradą Równości chciałbym głęboko zaprotestować przeciwko łączeniu mnie z Kościołem Rzymskokatolickim. Jako kapłan Zjednoczonego Ekumenicznego Kościoła Katolickiego (United Ecumenical Catholic Church) po raz kolejny przypominam, że bycie księdzem nie jest równoznaczne z przynależnością do dominującej w Polsce religii rzymskokatolickiej. Od 2010 roku przed każdą Paradą Równości odprawiam nabożeństwo ekumeniczne, do którego zaproszeni są wszyscy ludzie wiary. Próby dyskredytacji wszelkich innych wyznań przez konserwatywnych członków wspólnoty watykańskiej, a także próby zastraszania czy gróźb pod kątem duchownych reprezentujących inne niż rzymskie wyznania stanowi poważny sygnał o słabości polskiej ekumenii i świadomości naszych rodaków na temat religijnej różnorodności naszego kraju. W tym miejscu warto zwrócić uwagę na palący problem panujący w naszym społeczeństwie, który w ostatnich latach bardzo się nasilił: osoby wszelkich wyznań, innych niż dominująca religia rzymskokatolicka nie są traktowane równo. Na porządku dziennym są ataki na wyznawców religii wymagających od swoich wiernych wyróżniania się np. ubiorem (jak np. Chasydzi, Sikhowie, Muzułmanie). Konstytucja gwarantuje wolność wyznania, ale w praktyce nie ma to żadnego odzwierciedlenia w rzeczywistości. Dzieci w szkołach uczone są wyłącznie doktryny rzymskokatolickiej, z kompletnym pominięciem wszelkich innych wyznań których na świecie są tysiące. Teoretycznie jesteśmy państwem świeckim, ale obywatele nie będący wyznawcami rzymskiego katolicyzmu (w tym osoby niewierzące) od lat w debacie publicznej spychane są do miana obywateli gorszej kategorii, są atakowane. Na to nie może być naszej zgody. Idąc za myślą pastora Martina Niemöllera, jeżeli teraz będziemy milczeć, w pewnym momencie nie będzie nikogo, kto mógłby nas obronić.

Pancerz Świętego Patryka

Pancerz Świętego Patryka

 I Związuję się dzisiajz wielką mocą, jaką daje wzywanieTrójcy Przenajświętszej,z wiarą w Trójcę w Jedność,ze Stworzycielem wszechświata. 

II Związuję się dzisiaj z mocą Wcielenia Chrystusa oraz Jego Pogrzebu,z mocą Jego Zmartwychwstania oraz Jego Wniebowstąpienia,z mocą Jego Przyjścia na Dzień Sądu.

III Związuję się dzisiaj z siłą miłości serafickiej,z posłuszeństwem anielskim,z posługą archanielską,z nadzieją w Zmartwychwstanie po nagrodę,z modlitwą Patriarchów,z proroctwami Proroków,z głoszeniem Ewangelii przez Apostołów,z wiarą Wyznawców,z czystością Świętych Dziewic,z czynami prawych ludzi.

IV Związuję się dzisiaj z mocą Nieba,z jasnością słońca,z bielą śniegu,ze wspaniałością ognia,z prędkością błyskawicy,z szybkością wiatru,z głębokością morza,ze stabilnością ziemi,z twardością skał.

V Związuję się dzisiaj z Bożą siłą, by mną przewodziła,z Bożą mocą, by mnie podtrzymywała,z Bożą Mądrością, by mnie pouczała,z Bożym Okiem, by nade mną czuwało,z Bożym Uchem, by mnie wysłuchiwało,z Bożym Słowem, by mi dało mowę,z Bożą Dłonią, by mnie prowadziła,z Bożą Droga, by się stała przede mną,z Bożą Tarczą, by mnie chroniła,z Bożą Armią, by mnie zabezpieczała:przed sidłami demonów,przed popadnięciem w wady,przed pożądaniem ciała,przed każdym, kto knuje plany, by mi zaszkodzić,czy jest on blisko, czy daleko,czy jest jeden, czy też jest ich wielu.

VI Wzywam dzisiaj te wszystkie cnoty,przeciw wszelkiej wrogiej bezlitosnej sile,która mogłaby napaść na moje ciało lub duszę,przeciw oczarowaniom fałszywymi prorokami,przeciw czarnemu prawu pogaństwa,przeciw fałszywym prawom herezji,przeciw podstępom idolatrii,przeciw czarom kobiet, kowali i druidów,przeciw wszelkiej wiedzy, która zaślepia duszę ludzką.

VII Chryste, chroń mnie dzisiaj przed trucizną, przed spaleniem,przed utopieniem, przed zranieniem,bym mógł otrzymać obfitą nagrodę.

VIII Chrystus ze mną, Chrystus przede mną,Chrystus za mną, Chrystus we mnie,Chrystus pode mną, Chrystus nade mną,Chrystus po mojej prawicy, Chrystus po mojej lewicy,Chrystus, gdy leżę, Chrystus, gdy siedzę, Chrystus, gdy wstaję.

IX Chrystus w sercu każdego człowieka,który myśli o mnie,Chrystus w ustach każdego człowieka,który mówi do mnie,Chrystus w każdym oku,które mnie widzi,Chrystus w każdym uchu,które mnie słyszy.

X Związuję się dzisiaj z wielką mocą, jaką daje wzywanie Trójcy Przenajświętszej,z wiarą w Trójcę w Jedności,ze Stworzycielem wszechświata.

XI Zbawienie przychodzi od Pana,zbawienie przychodzi do Chrystusa:Niech Twoje Zbawienie, o Panie,pozostanie z nami na zawsze.

Druga Niedziela Wielkiego Postu – dzień św. Patryka

Ikona świętego Patryka

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto dwóch mężów rozmawiało z Nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o Jego odejściu, którego miał dopełnić w Jeruzalem. Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli Jego chwałę i obydwu mężów, stojących przy Nim.

Gdy oni się z Nim rozstawali, Piotr rzekł do Jezusa: «Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza». Nie wiedział bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to mówił, pojawił się obłok i osłonił ich; zlękli się, gdy weszli w obłok.

A z obłoku odezwał się głos: «To jest Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie!» W chwili gdy odezwał się ten głos, okazało się, że Jezus jest sam.

A oni zachowali milczenie i w owym czasie nikomu nic nie opowiedzieli o tym, co zobaczyli.

(Łk 9, 28b-36)

Międzynarodowy Dzień Kobiet

Matko łaski pełna, cała Twoja kobieca istota wyraża delikatność i czułość Twojego Serca.

Maryjo, każdy Twój gest, słowo, spojrzenie jest przepełnione miłością.

Matko Pięknej Miłości ukaż dziewczętom i kobietom całego świata wartość i sens miłości czystej, bezinteresownej, oddanej aż po dar z siebie. Otwórz ich serca na miłość, która wyzwala z tego, co zamyka na życie.

Matko z wielką troską pochylona nad Dzieciątkiem w Betlejem i nad każdym człowiekiem i jego historią życia. Naucz dziewczęta i kobiety szacunku, poszanowania praw i godności własnej oraz osób postawionych na ich drogach życia.

Maryjo, niech Twoje wrażliwe, pełne dobroci Serce będzie dla nich wzorem budowania serdecznych i szczerych relacji z drugim człowiekiem i uwrażliwi na sprawy innych ludzi. Matko z nami idąca, spraw by ich serca i umysły były świadome wielkiej prawdy, że są umiłowanymi dziećmi Boga a ich ciała są żywą Świątynią Ducha Świętego, który uzdalnia do wszelkiego dobra i czyni prawdziwie wolnymi.

Matko Dobrej Rady naucz dziewczęta i kobiety patrzeć i rozumieć w wierze sens zdarzeń ich życia oraz dobrze odczytać i wypełnić swoje powołanie do służby w Kościele, w rodzinie i w świecie. Bądź Przewodniczką i Wspomożycielką na ścieżkach ich ziemskiego pielgrzymowania.

W Twoje Dłonie składamy nasze prośby a Ty Matko Wszystkich Żyjących, zanieś je przed tron Twego Syna Chrystusa. Amen.

Niech Pan Ci błogosławi

[obraz pieczonych bułek na tacy. Poniżej w prawym dolnym rogu herb biskupa Szymona. Pośrodku tekst:Z serca Ci…

Opublikowany przez Biskup Szymon Niemiec Piątek, 22 lutego 2019

Z serca Ci błogosławię
Niech Bóg będzie zawsze przed Tobą,
aby Ci pokazać właściwą drogę.

Niechaj Bóg będzie zawsze obok ciebie,
aby cię trzymać w swoich ramionach
i cię ochraniać.

Niechaj Bóg będzie zawsze za tobą,
aby cię zachować od ciosów złych ludzi.

Niechaj Bóg będzie zawsze pod tobą,
aby cię pochwycić, gdy upadniesz i
wyciągnąć cię z matni.

Niechaj Bóg będzie zawsze w tobie,
aby cię pocieszyć, gdy ogarnie cię smutek.

Niechaj Bóg będzie zawsze dookoła ciebie,
aby cię obronić, gdy inni atakują.

Niechaj Bóg będzie zawsze ponad tobą,
aby ci błogosławić.

Tak niech ci błogosławi dobry Bóg

Amen
ks. bp Szymon Niemiec

Czytanie na dziś

Bracia:

W imieniu Chrystusa spełniamy posłannictwo jakby Boga samego, który przez nas udziela napomnień. W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem! On to dla nas grzechem uczynił Tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali w Nim sprawiedliwością Bożą.

Współdziałając zaś z Nim, napominamy was, abyście nie przyjmowali na próżno łaski Bożej. Mówi bowiem Pismo:

«W czasie pomyślnym wysłuchałem cię, w dniu zbawienia przyszedłem ci z pomocą».

Oto teraz czas upragniony, oto teraz dzień zbawienia.

(2 Kor 5, 20 – 6, 3)